Dades


Associació Unió Veïnal de Can Llong i Castellarnau


  • Data de fundació: 27 de gener de 2017
  • Inscrita al Registre d'entitats de la Generalitat de Catalunya el 6 d'abril de 2017 amb el número 60886 - J / 1 (enllaç)
  • Inscrita al Registre municipal d'entitats ciutadanes de Sabadell pel decret 5340/2017 de 12 de maig 2017 amb el número 1246 (enllaç)
  • Membre de la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS) des del 20 d'abril de 2017 (enllaç)
  • Número d'Identificació Fiscal: G66943929
  • Adreça electrònica: info@uvclca.cat
  • Pàgina web:www.uvclca.cat
  • LlongPlanta de l'espècie Andryala juteerifolia
    Imatge registrada